Pasirinkimo sandorių rotacija


Kam reforma taikoma?

pasirinkimo sandorių rotacija ar opcionų prekybininkai ką nors žino

Kokie yra su reforma susiję pokyčiai? VIĮ Europos Sąjungoje, įskaitant ne ES šalyse registruotų tarptautinių VIĮ dukterines įmones, registruotas ES, turės vadovautis naujomis taisyklėmis dėl auditorių rotacijos laikotarpio ir apribojimais dėl kitų paslaugų, kurias jų auditoriai gali joms teikti. Auditokomiteto nariams taip pat bus taikoma didesnė atsakomybė.

pasirinkimo sandorių rotacija pardavimo opcionų akcijų rinkos žlugimas

Privaloma audito įmonių rotacija PAĮR Naujos taisyklės: dešimties metų audito įmonių rotacija, privaloma visoms Pasirinkimo sandorių rotacija jeigu vykdoma viešojo konkurso procedūra, laikotarpis gali pasirinkimo sandorių rotacija pratęstas iki dvidešimties metų; jeigu auditą vienu metu vykdo daugiau kaip viena audito įmonė, laikotarpis gali būti pratęstas iki dvidešimt keturių metų; valstybės narės gali pasirinkti taikyti trumpesnį rotacijos laikotarpį; naujomis taisyklėmis nepanaikinama prievolė pagrindinius už auditą atsakingus partnerius keisti po septynerių metų arba anksčiau kai kuriose valstybėse narėse ; PAĮR taikomų pereinamojo laikotarpio priemonių pavyzdys pateikiamas kitame puslapyje.

Apribojimai, taikomi kitoms auditorių teikiamoms paslaugoms draudimas teisės aktų nustatytą auditą atliekančiam auditoriui teikti kai kurias paslaugas VIĮ; apribojimai laikomi viena iš priemonių auditoriaus nepriklausomumui stiprinti; visas nedraudžiamas ne audito paslaugas NAP privalo patvirtinti audito komitetas; detalesnė draudžiamų ne audito paslaugų apžvalga pateikiama kitame puslapyje.

Sustiprintas audito komitetų vaidmuo reglamentu įgyvendinamos kelios naujos priežiūros, ataskaitų teikimo ir patvirtinimo nuostatos, kurioms bus būtina didesnė VIĮ audito komiteto kontrolė; pavyzdžiui, audito komitetas turės puikiai išmanyti naujus apribojimus, taikomus papildomoms paslaugoms, kurias gali teikti juos audituojanti įmonė.

pasirinkimo sandorių rotacija ar jūs turite mokėti mokestį už akcijų pasirinkimo sandorius

Tai turės įtakos audito komiteto politikai ir naujam vaidmeniui, kai reikia iš anksto tvirtinti visas ne audito paslaugas, kurias teikia jų audito įmonės. Susisiekite su mumis.

pasirinkimo sandorių rotacija virtualių galimybių prekybos žaidimas indija