Dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje


Atsargų valdymo sistemos kūrimo ir įgyvendinimo etapai schematiškai parodyti paveiksle: Svarbiausias strateginiai ir taktiniai tikslai prekių atsargų formavimas turi užtikrinti stabilų produktų asortimentą, kurio pakaktų pasiekti didelius mažmeninės prekybos apyvartos augimo tempus, prekybos ir techninio proceso ritmą, sklandų prekybos organizacijos darbą, sezoninių atsargų ir specialios paskirties atsargų kaupimą, papildomų atsargų kaupimą jei dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje yra ekonomiškai pagrįsta tolesniam jų pardavimui kitoms prekybos organizacijoms siekiant gauti papildomą pelną.

Informacijos bazės, skirtos atsargų valdymo sistemai sukurti, sudarymas apima: informaciją, apibūdinančią atsargas. Prekių pardavimo greitis, atsargų atitikimo vartotojų paklausai laipsnis, rinkos sąlygos, jos segmentai, vartotojų paklausos struktūra, efektyvaus prekių pirkimo galimybė, kainų pokyčių tendencijos mažmeninė prekyba, pardavimas, didmeninė prekybaplanuojami prekybos organizacijos veiklos rodikliai apyvartos apimtis ir struktūra, medžiaga techninė bazė, mokėjimų balanso planas, finansiniai ištekliai pagal jų formavimo šaltinius Atsargų formavimo ir naudojimo tendencijų ir modelių nustatymas: atsargų prieinamumas, apyvarta, nustatant atsargų valdymo efektyvumo rodiklių pagreitėjimo ir lėtėjimo priežastis.

Ekonominis prekių atsargų standarto pagrindimas, pakankamas prekybos plėtrai už mažiausią kainą jų formavimui ir palaikymui.

dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje

Prekių pirkimo biudžeto plano sudarymas leidžia, remiantis duomenimis apie prekių pardavimo natūraliais vienetais tendencijas, atsargų apyvartos pokyčius, MTB būklę, pirkimų sistemą, efektyvaus tiekėjo pasirinkimą, pristatymo dažnumą, užsakytų prekių skaičių, prekių pristatymo būdus ir maršrutus, sumą.

Transporto, sandėliavimo, judėjimo ir atsargų valdymo išlaidos turėtų būti kruopščiai apskaičiuotos atsižvelgiant į prekių kategoriją ir jos pardavimo organizavimo ypatumus.

  • Nemokamos dvejetainių opcionų prekybos diagramos
  • Prekybos įmonių prekybos atsargos Prekybos įmonių prekybos atsargų sudėtis ir struktūra Atsargų valdymas yra esminis mažmeninės prekybos elementas.
  • Pagrindinės modulio funkcijos: - Sukurti avansinį pinigų gavimą.
  • Kase prekybos rodikliai
  • Prekybos opcionais praktikos platforma
  • Dvejetainių opcionų strategija 5 minutės 15 min nuostoliai

Mažmenininkų patirtis rodo, kad maisto produktus reikia pristatyti kasdien, drabužius - du kartus per savaitę, šviežius maisto produktus nuo vienos iki kelių dienų, batus - nuo savaitės iki mėnesio, kitas prekes, nes jos parduodamos, vartojimo prekes - nuolatines atsargassezoninis nemadingas - tiekimas sezonui, sezoninis kasdienis - pagal tarpzonines pardavimo schemas: aukštos mados prekės - pristatymas laiku, leidžiantis nedelsiant reaguoti į pardavimo tendencijas.

Biudžeto plano, ar jis atitinka strateginius organizacijos tikslus, ir jo įgyvendinimo galimybės, nagrinėjimas.

Jei pirkimo biudžeto planas yra ekonomiškai pagrįstas, planavimą rekomenduojama užbaigti parengiant jo įgyvendinimo veiksmų planą, paskiriant atsakingus asmenis ir nustatant materialinių paskatų dydį. Atsargų būklės kontrolė ir biudžeto plano eiga, jų formavimas ir naudojimas: prekių pristatymo grafiko sudarymas, optimalaus prekių partijos dydžio nustatymas, atsargų pertekliaus priežasčių nustatymas, priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią perteklinių ir lėtai judančių atsargų atsiradimui, bei jų įgyvendinimo politikos pagrindimas.

Suformuotos atsargų valdymo sistemos efektyvumas priklauso nuo atsargų formavimo, išdėstymo ir naudojimo problemos būklės tyrimo nuodugnumo, visų jos elementų pagrįstumo ir valdymo sprendimų, priimtų dėl jų judėjimo visais prekių judėjimo kanalais organizacijoje, efektyvumo.

dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje

Visi sistemos elementai yra tarpusavyje sujungti. Nė vieno iš pirmiau nurodytų elementų negalima pamiršti priimant pagrįstą valdymo sprendimą. Prekių apyvartos analizė Tiek faktinės, tiek planuojamos atsargos atsispindi absoliučiomis sumomis, t.

Analizės metu faktinis prekių atsargų kiekis turėtų būti lyginamas su atsargų standartu tiek absoliučiais kiekiais, tiek atsargų dienomis. Dėl to nustatomos perteklinės atsargos arba standarto neužpildymo suma, įvertinamas atsargų būklė ir nustatomos faktinių prekių atsargų nukrypimo nuo nustatytų standartų priežastys.

BSS IT | Prekybos valdymas skirta mažmeninės bei didmeninės prekybos valdymui

Pagrindinis prekių perteklinių atsargų susidarymo priežastys gali būti: apyvartos planų nevykdymas, prekių pristatymas į prekybos organizaciją, viršijančią jų paklausą, prekių pristatymo laiko pažeidimas, tiekiamų prekių neišsamumas, įprastų prekių laikymo sąlygų pažeidimas, dėl ko pablogėja jų kokybė ir kt.

Pradiniai atsargų analizės duomenys pateikti šioje lentelėje: tūkst. Rublių Remdamiesi šios lentelės duomenimis, padarysime išvadą, kad faktinės prekių atsargos atitinka standartą.

dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje

Reikėtų nepamiršti, kad planuojama atsargų vertė yra ,0 tūkst. Tačiau faktinis kasdienis prekių pardavimas siekė 34,7 tūkst. Iš to išplaukia, kad norint išlaikyti padidėjusią prekių pardavimo apimtį, būtina turėti didesnį atsargų kiekį, nei buvo numatyta plane.

Dėl to metų pabaigos prekių atsargos turi būti lyginamos su faktiniais vienos dienos prekių pardavimais, padaugintomis iš planuojamo atsargų kiekio dienomis. Dabar pažvelkime į santykinius rodiklius - atsargos dienomis likučiai akcijų dienomis. Atsargų kiekį dienomis įtakoja du pagrindiniai veiksniai: prekybos apimties pokytis; absoliučios atsargų vertės pokytis.

Pirmasis veiksnys turi priešingą poveikį atsargų kiekiui dienomis Iš paskutinės lentelės darytina išvada, kad atsargų kiekis, išreikštas dienomis, padidėjo 14 dienų. Nustatykime šių veiksnių įtaką šiam nuokrypiui. Taigi, prekių atsargos, išreikštos dienomis, padidėjo tik dėl absoliutaus atsargų kiekio augimo.

Tuo pačiu padidėjus mažmeninei apyvartai, sumažėjo santykinis atsargų kiekis. Tada dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje nustatyti atskirų veiksnių įtaką vidutinių metinių prekių atsargų vertei. Šie veiksniai yra: Prekybos apimties pokytis Šis veiksnys daro tiesioginę įtaką vidutinių metinių atsargų vertei.

Prekybos struktūros pokytis Jei lėtos apyvartos prekių dalis padidės visoje apyvartos sumoje, tada padidės prekių atsargos, ir atvirkščiai, padidėjus prekių, kurių apyvarta yra greitesnė, dalis, atsargos sumažės. Prekių apyvarta apyvarta.

Prenumeruokite naujienlaiškį

Šis rodiklis apytiksliai apibūdina vidutinį laiką vidutinį dienų skaičiųpo kurio atsargoms formuoti skirtos lėšos grąžinamos prekybos organizacijai kaip pajamos iš prekių pardavimo. Analizuojant būtina nustatyti, kas lemia prekių apyvartos sulėtėjimą. Tokios priežastys yra perteklinių atsargų kaupimasis kaip nagrinėjamame pavyzdyjetaip pat apyvartos sumažėjimas analizuojamoje prekybos organizacijoje šis reiškinys neįvyko Pirmiausia turėtumėte atsižvelgti į visų prekių apyvartą kaip visumą, o paskui - į atskirų prekių rūšis ir grupes.

Apibrėžkime grandinės pakeitimo metodą aukščiau nurodytų trijų veiksnių įtaką vidutinių metinių prekių atsargų vertei. Pradiniai duomenys: 1. Vidutinis metinis inventorius: pagal planą: tūkstančių rublių faktinis: tūkstančiai rublių pagal planą: 12 tūkstančių rublių iš tikrųjų: tūkstančių rublių. Mažmeninės apyvartos planą įvykdė proc. Tuo pat metu pasikeitus prekių apyvartos struktūrai, didėjant greitesnės apyvartos prekių daliai, sumažėjo vidutinių metinių prekių atsargų vertė.

Prekių tiekimo atskirų tiekėjų analizė pagal prekių rūšis, jų kiekį, jų gavimo laiką gali būti atliekama bet kurią datą arba bet kurį laiką 5, 10 dienų ir kt. Jei tam tikriems tiekėjams pasikartoja pristatymo sąlygų pažeidimų faktai, tuomet atliekant analizę turėtų būti naudojama informacija apie šiems dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje pareikštas pretenzijas ir apie jiems pritaikytas ekonominio poveikio priemones sankcijas už prekių tiekimo sutarčių sąlygų pažeidimą.

Analizėje turėtų būti įvertinta galimybė atsisakyti sudaryti būsimas prekių tiekimo sutartis su tiekėjais, kurie anksčiau pakartotinai pažeidė sutarčių sąlygas.

Atsargų susidarymo veiksniai

Apyvartos norma Labai dažnai galite išgirsti klausimą: "Kokie yra apyvartos rodikliai ir kaip juos nustatyti?

Apyvartos norma - Tai dienų arba apsisukimų skaičius, per kurį, vadovybės nuomone, prekių atsargos turi būti realizuotos, kad prekyba būtų laikoma sėkminga. Kiekviena pramonė ir regionas turi savo standartus kiekvienam tiekėjui, kiekvienai prekių rūšiai ar kategorijai - savo standartus. Daug kas priklauso nuo logistikos, pirkimo apimčių ir pristatymo laiko, tiekėjo patikimumo, dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje augimo ir produkto paklausos.

Inventoriaus rūšys

Jei visi tiekėjai yra vietiniai ir apyvarta didelė, koeficientai gali siekti 30—40 apyvartų per metus. Jei tiekimas yra su pertrūkiais, tiekėjas yra nepatikimas, paklausa svyruoja, tada panašaus produkto tolimame Rusijos regione apyvarta bus 10—12 apsisukimų per metus.

dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje

Tai normalu. Apyvartos rodikliai bus didesni mažosioms įmonėms, dirbančioms galutiniam vartotojui, ir daug mažesnės įmonėms, gaminančioms A grupės produktus gamybos priemones. Priežastis yra gamybos ciklo trukmė. Yra grubaus taisyklių laikymosi pavojus. Pavyzdžiui, jūs neatitinkate apyvartos standarto ir pradedate mažinti saugos atsargas. Todėl sandėlyje yra kritimų, trūksta prekių ir nepatenkinama paklausa. Pradedate mažinti užsakymo dydį - padidėja prekių užsakymo, gabenimo ir tvarkymo išlaidos.

Apyvarta didėja, tačiau prieinamumo problemos išlieka. Norma yra bendras rodiklis.

Išlyginti tendencijų liniją Reikia daugiau pagalbos?

Turėtumėte reaguoti ir imtis veiksmų, kai tik nustatoma tam tikra neigiama tendencija: pavyzdžiui, atsargų augimas lenkia pardavimų augimą, o pardavimų augimas sumažino atsargų apyvartą. Tada turite įvertinti visus šios kategorijos produktus galbūt kai kurie daiktai perkami per daug ir atsižvelgti į svertinius rodiklius sprendimai: ieškoti naujų tiekėjų, galinčių pateikti trumpesnį pristatymo laiką; skatinti produktų pardavimą; suteikti jam pirmenybės vietą salėje; mokyti pardavėjus patarti pirkėjams dėl šio produkto; pakeisti gaminį žinomesniu prekės ženklu ir pan.

Pavyzdys Kanceliarinėmis prekėmis ir žaislais Sachalinoje prekiaujančios parduotuvės vidutinė apyvarta siekia 90 dienų. Tai gerai. Tokiai parduotuvei Maskvoje šis skaičius atrodo nepriimtinas. Faktas yra tas, kad prekės į Sachaliną pristatomos labai ilgai, o įmonė yra priversta turėti didelių atsargų, kad išlaikytų apyvartą. Tai yra verslo kaina. Kuo didesnė apyvarta, tuo mažiau prekių yra sandėlyje, tuo greičiau jos virsta pinigais.

Jei apyvarta yra per didelė pavyzdžiui, artėja prie 1—2 dienųtai rodo, kad parduotuvė veikia praktiškai neturėdama saugos atsargų, o prekės turėtų būti pristatomos kasdien. Esant menkiausiam prekių tiekimo sutrikimui ar padidėjus paklausai, rizikuojame likti be prekių. Mažmenininkui opciono prekyba bangalore yra pavojingas ne tik dėl prarasto pelno, bet ir dėl to, kad esamą produkto paklausą patenkins konkurentas.

Dx binarinių opcijų adx indikatorius Prekybos dvejetainiais opcionais prekybos sistemos

Reikėtų nepamiršti, kad kasdienis pristatymas yra logistikos problema. Prekių priėmimas, apskaičiavimas, siuntimas yra kupinas klaidų ir nuostolių galimybės. Kuo dažniau atliekamos šios operacijos, tuo daugiau klaidų. Greitai gendančių prekių duonos, pieno atveju šios padėties išvengti negalima.

Kalbant apie kitas prekes, protingiau apyvartą nesumažinti iki vienos ar dviejų dienų, o išsiaiškinti sau optimalų laiką, kuris sumažintų riziką ir nuostolius. Tai bus konkretaus produkto apyvartos rodiklis. Vieno produkto tarifas nebus kito tarifas! Nebandykite rasti vienodo baterijų ir plazminių televizorių standarto. Šie produktai neturi nieko bendro. Jei palyginsime produktus pagal apyvartą, tai galima padaryti tik tarp tos pačios kategorijos produktų. Nereikia lyginti duonos su sausainiais, alaus su degtine.

Galite palyginti skirtingų gamyklų slapukus. Tokia matrica leis suprasti, kurie produktai tuo pačiu laikotarpiu atneša daugiau pelno, kurie - mažiau. Pavyzdys Žemiau esančioje lentelėje pateikiami vienos produkto kategorijos duomenys. Išsiaiškinkime, kurie šios kategorijos produktai mums įdomiausi. Iš lentelės duomenų matyti, kad nors produkto Nr.

Tai duoda didžiausią mėnesinį pelną už produkcijos vienetą. Todėl mėnesį už produkcijos vienetą pelnas yra minimalus. Ką galima padaryti? Reikia išsiaiškinti, ar šią prastą apyvartą lemia perteklinės atsargos ar prasti pardavimai? Jei problema yra pardavimai, turite skatinti apyvartą. Jei problema yra perteklinė atsargų, nereikia importuoti prekių didžiuliais kiekiais.

Turime susitaikyti su tuo, kad kai kurių produktų apyvarta yra prasta. Tai nėra pirkėjo ar pardavimo klaida, bet sąlygos, kurių negalima pakoreguoti.

dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje

Paprastai ši situacija yra susijusi su pristatymo sąlygomis. Pavyzdžiui, tiekėjas atostogauja arba uždaro gamyklą techninei priežiūrai dviem mėnesiams. Norėdami pateikti įmonei atsargų, turite nusipirkti dviejų ar trijų mėnesių atsargas.

Sandėlio procesai | Valdymo sistema - Softera

Kitas pavyzdys: prekių pristatymas trunka tiek ilgai pavyzdžiui, iš Kinijoskad norint užtikrinti nepertraukiamą tiekimą, reikia įsigyti prekių dideliais kiekiais.

Jūs turite suprasti, kad tai yra verslo kaina. Tokiu atveju pabandykite kompensuoti savo atsargų išlaikymo išlaidas tiekėjų kreditais.

Atsargų lygis ir išvykimas Apsvarstykite rodiklius, kurie mažai susiję su apyvarta, tačiau yra naudojami praktiškai. Produktų atsargų lygis U tz. Šis rodiklis apibūdina atsargų pasiūlą parduotuvėje tam tikrai datai. Tai parodo, kiek prekybos dienų atsižvelgiant į vyraujančią apyvartą parduotuvėje bus pakankamai atsargų.

Kaip atsispausdinti išankstinio mokėjimo sąskaitą?

Pavyzdys Liepos 15 d. Sandėlyje liko vnt. Per dvi liepos savaites nuo 1 iki 15 dienos parduota vnt. Tai reiškia, kad po 8 dienų būtina papildyti atsargas.